Dai-ichi Việt Nam cam kết đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Để thực hiện cam kết này, chúng tôi ưu tiên sự an toàn và tính bảo mật cho thông tin của bạn trong các dịch vụ của Dai-ichi Việt Nam ở mức độ cao nhất. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ địa chỉ email và thông tin riêng tư khác của bạn nếu bạn chưa cho phép.

Vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

Bạn cũng có thể đọc điều khoản sử dụngchính sách cookies để biết thêm thông tin về các vấn đề về quyền riêng tư khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Dai-ichi Việt Nam.